Lett Ånd Hartwell Kvinners Sandal Black Snake

B004HKOIA2
Lett Ånd Hartwell Kvinners Sandal Black Snake
  • sko
  • lær
  • Menneskeskapt såle
  • fleksibel, støtabsorberende polyuretan yttersåle gir en lett og enkel gang gangart.
  • eva skum fotseng gir en cushiony følelse under føttene for myke trinn og mindre sårhet.
  • læret er myk og tilgivende, reduserer irritasjon og gir en god passform.
  • tumlet overlæret, polyuretan øvre foring, semsket polyuretan sockliner ...
Lett Ånd Hartwell Kvinners Sandal Black Snake Lett Ånd Hartwell Kvinners Sandal Black Snake Lett Ånd Hartwell Kvinners Sandal Black Snake Lett Ånd Hartwell Kvinners Sandal Black Snake Lett Ånd Hartwell Kvinners Sandal Black Snake
Anta Menns Kt2 2017 Basketball Sko Kt2white Hawkhvit / Blå / Gul
( 0 )
menu

Populære kategorier:

Trenger du hjelp til å finne frem?

Logg inn

Registrer deg

Privatkunde Delikate Kvinners Broderte Steg Blomster Lucite Klar Hæl Titte Toe Tøffel Blå Denim

Aktuelt

Du er her: / Aktuelt / Detasjers Frekke Katter Bryte Den Flip Flops Strand Sandaler For Menn / Kvinner
/ Direktekrav - springende regress - subrogasjon

Søk i aktuelt

Publisert 17.desember 2013 av Hogne Sandanger

Dette kan omfatte både tidligere eiere av eiendommen og andre kontraktsparter av tidligere eiere (A).

Eksempelvis kan det virke rasjonelt at den A som utførte mangelfullt arbeid og solgte problemet videre til B, får rettet krav mot seg av C, som eier eiendommen når mangelen avdekkes. Oppgjøret for mangelen blir da mellom den som har kravet, og den som er årsaken til at kravet oppstod.

C > B > A

Det skilles i hovedsak mellom to ulike varianter av direktekrav bygget på kontraktskjeder; subrogasjon og springende regress/dobbeltbegrensningsmodellen.

Grunntanken i subrogasjon er at B's krav på A automatisk gikk over til C ved kontrakten mellom B og C. I slike tilfeller trer C inn i B's krav ved cessio legis ("overdragelse i kraft av loven"), eksempelvis ved salg fra B til C av den gjenstand som er levert mangelfullt av A (prinsippet om at kravet følger varen").

Springende regress innebærer at C gjør sitt eget misligholdskrav gjeldende mot A innenfor rammene av det misligholdskrav B hadde hatt mot A dersom C først hadde holdt seg til B. Tanken blir altså at i stedet for at C retter krav mot B, som igjen retter regresskrav mot A, kan C gå direkte på A. Denne konstruksjonen framstår som en form for ansvarsrasjonalisering, ved at misligholdskrav rettes direkte mot den misligholdet kan tilbakeføres til.

Den avgjørende forskjellen mellom modellene kan formuleres slik: Spørsmålet er hvorvidt det skal være en forutsetning for direktekravet mot A at kreditor (C) selv har et misligholdskrav overfor debitor (B) (springende regress) eller hvorvidt det er tilstrekkelig at C har kontrahert ytelsen fra B (subrogasjon).

Som hovedregel vil imidlertid hvilken type bolig du har kjøpt avgjøre hvilken av modellene du kan legge til grunn for kravet ditt. De fleste boligkjøp i Norge er brukte boliger, og reguleres derfor av avhendingsloven.

Det følger av avhendingsloven § 4-16 at forbrukerkjøperen (C) kan fremme krav mot "tidlegare seljar eller annan tidlegare avtalepart." Foruten selger oppstilles det altså vide rammer for hvem som omfattes av regelen, herunder entreprenøren som førte opp huset, ulike håndverkere og installatører samt løsøreselgere som har levert utstyr.

Avhendingsloven § 4-16 bygger på reglene om subrogasjon. C vil dermed "tre inn" i kravet B hadde hatt mot A. I utgangspunktet kan C altså uten å ha krav mot B, rette krav mot A. I de fleste tilfeller vil imidlertid mangelen mellom A og B også forplante seg til forholdet mellom B og C.

S–styrkefokus

M– medvirkning skaper engasjement og indre motivasjon. Gode velmente råd kan ofte falle på steingrunn eller fører til opposisjon, mens gode spørsmål kan føre til refleksjon og veloverveide avgjørelser. Alle stemmer er like mye verdt. Hvis man i en forsamling stiller spørsmål direkte i plenum er det noen få som tenker raskt og tør å hevde sin mening. Skal vi få alle stemmer i tale er en god metode å la hver og en få tenke litt selv, snakke med en eller flere før det samtales i plenum. På denne måten vil man også aktivere mange flere og ofte komme fram til mye bedre løsninger.

M– medvirkning

A– anerkjennelse. ALLE må oppleve å bli sett på med positive øyne og bli fortalt med ord og kroppsspråk at man er verdifull. Dette er mikroferdigheter som kan skape oppadgående eller nedadgående spiraler i relasjonen og i den andres liv. Uenighet og ulik forståelse er kilde til framgang og refleksjon. Ved å prøve å være gjest i den andres tanker og prøve å forstå hvordan verden ser ut herfra vil man også kunne oppnå anerkjennelse og gode relasjoner også i slike situasjoner.

A– anerkjennelse.

R– relasjoner. Smart handler om å sette relasjoner i sentrum. Når mennesker er sammen oppstår relasjoner. Hvis ikke det relasjonelle blir styrt på en slik måte at alle opplever inkludering vil det relasjonelle spillet føre til dannelse av klikker. Det betyr at noen er innenfor, mens andre faller utenfor. Det relasjonelle må styres på en slik måte at alle opplever sosial støtte, deltagelse og at sterke nettverk bygges.

R– relasjoner.

T– trening. Skal man klare å styre etter denne kompasskursen må man trene jevnt og trutt. Det er mange ting i samfunnet og i oss selv som drar oss i en annen retning. Det er som med fysisk trening, det holder ikke å trene hardt i et halvt år og så si at nå kan jeg holde opp et halvt år. Trening er ferskvare. En viktig del av treninga er også det å gjøre feil og lære av disse. Her ligger det også svært mye læring. Men størst suksess gir jakten på suksesser.

T– trening.

Verktøy og metoder som hjelp for å holde kompasskursen.

Et viktig verktøy som Smart oppvekst har utviklet er et språk om styrker (20 karakteregenskaper) http://smartoppvekst.no/materiell/20-karakteregenskaper/

For at barn og voksne skal få et felles språk om styrker og verdier har vi foreløpig skrevet 3 Smart oppvekstbøker. Informasjon om bøkene finner du her: http://smartoppvekst.no/nettbutikk/ .

BILLIG OG ENKELT

Velg maskin, finn deler og bestill, så ordner vi resten. Enklere blir det ikke!

Snarveier

Informasjon

Support

©Copyright 2018 PN Prosjekt AS
Levert av 9 ting å vite om
Lett Ånd Kingsland Kvinner Oss Seks Svart Vinter Støvel